Laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL ) FKIP UNS di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun 2013/2014

Berikut ini Laporan PPL yang saya susun  ketika  PPL di SMA Negeri 5 surakarta tahun pelajaran 2013/2014, semoga bermanfaat 🙂

 

HALAMAN DEPAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

BAB III HAMBATAN DAN PEMECAHANNYA

BAB IV PENUTUP

TUGAS HARIAN

LAMPIRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan